En väldigt kort anteckning om Advent of code.

Julkalendrar är en stor grej och att koda som en kan vara det med. Advent of code är en årligt återkommande samling pussel som löses med hjälp av programmering. Svårigheten är varierande och du löser det du klarar av och hinner med.

Tidigare år har jag bara löst något enstaka pussel och sällan i december, men i år har jag kommit igång bättre och fått ett antal ⭐. Det är kul och utmanande och hittills en typ av programmering jag inte så ofta ägnar mig åt.

Så testa, jag rekommenderar det verkligen!