Create, read, update, delete och lite REST i videoformat.

En snabb post med lite material för kursen Webbserverprogrammering 1. Jag har tidigare gjort en video-serie om en filmdatabas som ligger på youtube, men den kändes lite daterad.

Så här kommer en uppdaterad guide genom CRUD och REST med kommentarer. Del 1-10 behandlar Read och Create med säkerhet i sista delen.

Här är den första videon och här är en playlist.

Koden finns som vanligt på GitHub, wsp1-crud.