Create, read, update, delete och lite REST i videoformat.

En kort post med lite material för kursen Webbserverprogrammering 1. Jag har tidigare gjort en video-serie om en filmdatabas som ligger på youtube, men den kändes lite utdaterad (jag har lärt mig nya saker och arbetar lite annorlunda).

Så här kommer en uppdaterad guide genom CRUD och REST med kommentarer. Jag försöker förklara hur jag tänkt samtidigt som jag kodat för att du ska få en förståelse för varför vi gör, inte bara hur.

Del 1-10 handlar om Read och Create med säkerhet i sista delen. Del 11-15 behandlar Update och Delete och REST.

Du hittar en playlist med allt på youtube och här är första delen:

Koden finns som vanligt på GitHub, wsp1-crud.