GitHub har i sommar släppt en teknisk förhandstitt på sin nya AI, GitHub Copilot. Den beskrivs som en AI att parprogrammera med. I nuläget finns den endast som VSCode extension.

Såhär två månader senare så kommer här en kort uppdatering.
Copilot är roligt att använda. Det har visat sig intressant och kul att använda tillsammans med eleverna i klassrummet och reaktionen har hittills varit 🤯 från dem.

Copilot kan leverera kod efter kommentarer och fungerar förvånansvärt bra. Kanske är det inte riktigt parprogrammering, men det kan ersätta googlande och läsande av stack overflow i ett nafs. Det aktualiserar dock och visar supertydligt hur viktigt det är att förstå och granska koden som en använder.

Jag har fått tillgång till den tekniska förhandstitten och testat lite. Men vad är Copilot? GitHub själva beskriver det så här:

GitHub Copilot is an AI pair programmer which suggests line completions and entire function bodies as you type. GitHub Copilot is powered by the OpenAI Codex AI system, trained on public Internet text and billions of lines of code.

Min erfarenhet hittills är att det är helt ok, det känns inte banbrytande. Jag har dock inte kodat särskilt mycket, så det jag framförallt sett är autocompletion och vid något tillfälle har jag fått kod föreslagen med alternativ. Det känns som en naturlig utökning av intellisense.

Så i nuläget kan jag inte direkt säga att det känns som att par-programmera. Tillägget har potential och det är hjälpsamt.