Jag har köpt en ny domän, jensa.dev och håller på att flytta innehållet dit.

En väldigt kort uppdatering om att jag är i processen att byta domän till jensa.dev. Allt kommer vara samma, men istället för .xyz blir det .dev.

I nuläget fungerar redan det mesta men väntar på att DNS för webbutveckling ska uppdateras.