Lärdomar är något som alltid fortsätter komma, till exempel att döpa en post med datum för att inte ha 11 st sommarlov poster i framtiden.

Ett nytt skolår lider mot sitt slut. Det var nu ett tag sedan jag skrev här och anledningarna är såklart många. Det har varit en hel del personligt nu i slutet av terminen som påverkat mycket jag har gjort. Trots det så har det gått rätt så skapligt, vi nådde typ de uppsatta målen i årets kurser även om jag hade önskat att jag fått mina bedömningsdelar gjorda tidigare.

Jag har nu bytt namn på min GitHub-profil, så jag misstänker att jag kommer få leva med sneda länkar ett bra tag framöver. Nu är det jensadev.

Ett kort PM över året.

Bra saker

  • ULF projekt med andra lärare från hela landet, bra diskussioner och givande utbyte med kollegor kring webb och programmering.
  • Förstelärare-uppdrag med fokus på GitHub. Jag har fått med mig ett bättre tänk kring att lära ut hur en använder GitHub.
  • Kursinnehåll, jag är på det stora hela nöjd och det kan bara bli bättre.

Mindre bra saker

  • Flera uppdrag, att leda och organisera ett projekt tar tid.
  • Bedömning, gör det i tid.
  • Kursinnehåll, vissa moment tar för mycket tid och räntar (kunskap) inte på önskat sätt.