Skärmdump av Journal programmet

Vad

Ett litet program för att skriva journalanteckningar i terminalen. Programmet frågar vanliga standup frågor och sparar svaren i en fil. Om användaren önskar så kan hen lägga till nya frågor. Programmet är skrivet i Python och använder sig av i18n för att hantera språk (engelska och svenska).

Programmet är inspirerat av JournalBook.

Hur

Programmet är skrivet med Python, i18n för översättning och pyinstaller för att skapa en körbar fil.

Programmet sparar journalerna i JSON format.

Status

Hela projektet gick ut på att jag ville skriva ett program med Python som gjorde något mer än absoluta grunderna och packetera ihop det. Detta för att helt enkelt göra lite mer i ett språk som jag annars använder för lite.

Jag har försökt använda programmet själv och det går rätt bra, är trevligt när en kommer ihåg att göra det. Men programmet saknar en del funktionalitet, som att spara i molnet, så hela grejen är lite tveksam.

Länkar