Skärmdump av sidan programmering skapad med TOD

Vad

En 11ty-starter för att du, jag eller andra ska kunna bygga kurswebbar utifrån testbaserat lärande. Materialet struktureras upp i teman, områden och delar.

Sidan, eller systemet har en struktur som behöver följas. Kursmaterialet delas upp i övergripande teman, varje tema består i sin tur av områden. De områden som temat består av delas i sin tur upp i ett antal delar. Varje del består av lite information, instruktioner och ett antal uppgifter. Det är i dessa uppgifter som det testbaserade lärandet kommer in.

Demo

tod.jensa.dev finns ett demo med instruktioner för hur sidan byggs (och hur du kan använda den). Det är dock inte helt uppdaterat.

Webbplatser skapade med systemet:

Hur

Sidan är skapad med 11ty, javascript, sass och hostad med Netlify.

Du som lärare eller skapare behöver inte nödvändigtvis kunna programmera eller 11ty, men det underlättar såklart. Materialet skrivs med markdown och kan lätt modifieras i en vanlig texteditor.

För användaren så fungerar sidan på det stora hela utan javascript, allt material går att använda och ta del av. Med javascript så får användaren möjlighet att markera uppgifter som slutförda, se hur långt de har kommit, anteckna och om så önskas installera sidan som en app.

Status

Sådär aktiv. Sidan för Webbutveckling har fått en hel del nytt material. Problemet är väl ofta det att jag fastnar i att uppdatera systemet snarare än innehållet och när jag väl skriver innehåll hittar jag saker att uppdatera i systemet.

Tod för programmering ligger lite i träda eftersom jag inte undervisar Programmering 1 för tillfället. Det finns dock en tanke att göra om upplägget och börja med kod som gör något och sedan leda in vägen på variabler osv.
Uppgifterna behöver dock skrivas om för att följa den testbaserade lärandemodellen.