Navbars

Navigationsfält, navbars på svengelska, är en ofta nödvändig komponent för att navigera på webben. De finns i olika former och har olika funktioner. I denna introduktion introduceras några grundläggande exempel.

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Sidebar layout

En sidebar, eller ett sidofält, en spalt med navigation eller information är en vanligt förekommande layout på webben. Men hur skapas den och hur skapades den på ett sätt så att den funkar på alla enheter?

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Design remix

Det kliar alltid i fingrarna för att ändra på saker här på sidan och särskilt då jag hittar något nytt intressant. Efter att jag tittat på Andy Bells talk, "Be the browser’s mentor, not its micromanager" och applicerat det på en sida var jag helt enkelt tvungen att applicera det här.

 • anteckningar
 • css
 • redesign

Speedrun, centrerad layout

Basen för majoriteten av alla webbsidor är någon form av centrerad layout med en toppnavigation. Detta är en snabbguide för att komma igång med en sådan layout. Kopiera den, lär dig den och ändra!

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Eleventy och sass

Hur du kan använda sass i Eleventy. Sass står för "Syntactically Awesome Style Sheets". Läs vidare för att få en grundläggande introduktion.

 • resurser
 • 11ty
 • css
 • sass
 • webbutveckling

Learn Eleventy from Scratch

Kursen Learn Eleventy from Scratch är nu fritt tillgänglig. Läs mer om den och mina intryck efter slutförd kurs.

 • anteckningar
 • 11ty
 • css
 • länkar

CSS, namn och semantik

Att namnge CSS, att återanvända CSS och hantera cascade är något som de flesta webb-projekt behöver göra. Det finns ett antal olika sätt att närma sig detta.

 • resurser
 • css
 • praxis

Kodformattering

En stor del av innehållet på den här sidan är tänkt att vara kod. Därför måste sidan kunna visa kod. I den här texten går jag igenom hur jag löst det.

 • resurser
 • css
 • markdown

Learn css

Bra länk.