2022, uppdateringar

Ett nytt år, ett nytt © datum på sidan och kanske ett slut på pandemin. Det här är en kort uppdatering om den här sidan och vad jag har arbetat med.

  • anteckningar
  • nytt år
  • reflektion
  • TOD

Localstorage och slutuppgifter

Kurswebbsystemet jag skapat med namnet TOD, behövde en uppdatering för att tillåta slutuppgifter. Det här handlar om hur en lite feature kan växa sig till ett rätt omfattande refaktorering.

  • anteckningar
  • 11ty
  • javascript
  • localstorage
  • TOD

Tema, område, del

Mitt intresse för att testa en statisk sidbyggare började i ett projekt kallat Tema, område, del. Detta efter samtal med en kollega.