Navbars

Navigationsfält, navbars på svengelska, är en ofta nödvändig komponent för att navigera på webben. De finns i olika former och har olika funktioner. I denna introduktion introduceras några grundläggande exempel.

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Sidebar layout

En sidebar, eller ett sidofält, en spalt med navigation eller information är en vanligt förekommande layout på webben. Men hur skapas den och hur skapades den på ett sätt så att den funkar på alla enheter?

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Speedrun, centrerad layout

Basen för majoriteten av alla webbsidor är någon form av centrerad layout med en toppnavigation. Detta är en snabbguide för att komma igång med en sådan layout. Kopiera den, lär dig den och ändra!

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Eleventy och sass

Hur du kan använda sass i Eleventy. Sass står för "Syntactically Awesome Style Sheets". Läs vidare för att få en grundläggande introduktion.

 • resurser
 • 11ty
 • css
 • sass
 • webbutveckling

Eleventy, del två

Det här är fortsättningen på texten "Kom igång med Eleventy" och det är en del av resurser för kursen Webbutveckling 2.

 • resurser
 • 11ty
 • bilder
 • webbutveckling

Kom igång med Eleventy

Eleventy har blivit en av mina favoritverktyg när det handlar om att skapa webbsidor. Det är ett otroligt bra verktyg för att generera html från markdown tillsammans med massa andra praktiska funktioner. I det här inlägget går jag igenom hur du kommer igång med Eleventy.

 • resurser
 • 11ty
 • setup
 • webbutveckling
 • wsl