Advent of code 2022

Det är dags för Advent of Code igen, ta chansen och utmana dig själv!

  • anteckningar
  • advent of code
  • koda

Advent of code 2021

En väldigt kort anteckning om Advent of code.