Textäventyr, struktur och javascript

Ett textäventyr kan vara många saker, mina tankar går till ett spel i textform, men en bra skönlitterär bok borde väl kunna kvala in som ett textäventyr.

  • anteckningar
  • böcker
  • javascript
  • spel

Testa med JS

I veckan omarbetade jag en uppgift från det här läsåret. Jag skapade tester som ska fungera som milstolpar i arbetet för eleverna. Att skriva tester är inte något jag gjort i större utsträckning och jag tänkte skriva om några lärdomar.

  • resurser
  • javascript
  • tester

Localstorage och slutuppgifter

Kurswebbsystemet jag skapat med namnet TOD, behövde en uppdatering för att tillåta slutuppgifter. Det här handlar om hur en lite feature kan växa sig till ett rätt omfattande refaktorering.