CRUD

Create, read, update, delete och lite REST i videoformat.

  • resurser
  • node
  • sql
  • säkerhet
  • video
  • webbserver

Content Security Policy

Säkerhet på webben alltid aktuellt och alltid viktigt. Content Security Policy är ett sätt att säkra webbplatsen från attacker.