CRUD

Create, read, update, delete och lite REST i videoformat.

 • resurser
 • node
 • sql
 • säkerhet
 • video
 • webbserver

Navbars

Navigationsfält, navbars på svengelska, är en ofta nödvändig komponent för att navigera på webben. De finns i olika former och har olika funktioner. I denna introduktion introduceras några grundläggande exempel.

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Sidebar layout

En sidebar, eller ett sidofält, en spalt med navigation eller information är en vanligt förekommande layout på webben. Men hur skapas den och hur skapades den på ett sätt så att den funkar på alla enheter?

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Eleventy och sass

Hur du kan använda sass i Eleventy. Sass står för "Syntactically Awesome Style Sheets". Läs vidare för att få en grundläggande introduktion.

 • resurser
 • 11ty
 • css
 • sass
 • webbutveckling

Speedrun, centrerad layout

Basen för majoriteten av alla webbsidor är någon form av centrerad layout med en toppnavigation. Detta är en snabbguide för att komma igång med en sådan layout. Kopiera den, lär dig den och ändra!

 • resurser
 • css
 • html
 • webbutveckling

Eleventy, del två

Det här är fortsättningen på texten "Kom igång med Eleventy" och det är en del av resurser för kursen Webbutveckling 2.

 • resurser
 • 11ty
 • bilder
 • webbutveckling

Kom igång med Eleventy

Eleventy har blivit en av mina favoritverktyg när det handlar om att skapa webbsidor. Det är ett otroligt bra verktyg för att generera html från markdown tillsammans med massa andra praktiska funktioner. I det här inlägget går jag igenom hur du kommer igång med Eleventy.

 • resurser
 • 11ty
 • setup
 • webbutveckling
 • wsl

SQL

En introduktion till att skriva SQL-frågor för användning i kursen Webbserverprogrammering.

 • resurser
 • setup
 • sql

Webbserver-programmering

Istället för att dela upp det jag skriver på flera olika webbplatser (kursböcker) har jag bestämt mig för att samla det här. Det här är alltså en introduktionspost till det du behöver för att kunna arbeta med kursen webbserverprogrammering (i min regi).

 • resurser
 • node
 • setup
 • sql
 • webbserver
 • wsl

Testa med JS

I veckan omarbetade jag en uppgift från det här läsåret. Jag skapade tester som ska fungera som milstolpar i arbetet för eleverna. Att skriva tester är inte något jag gjort i större utsträckning och jag tänkte skriva om några lärdomar.

 • resurser
 • javascript
 • tester

Linta

Automatisk kodformattering, hjälp och hitta fel. Det är vad linta är och det rekommenderas starkt.

 • resurser
 • eslint
 • praxis
 • prettier

CSS, namn och semantik

Att namnge CSS, att återanvända CSS och hantera cascade är något som de flesta webb-projekt behöver göra. Det finns ett antal olika sätt att närma sig detta.

 • resurser
 • css
 • praxis

Kodformattering

En stor del av innehållet på den här sidan är tänkt att vara kod. Därför måste sidan kunna visa kod. I den här texten går jag igenom hur jag löst det.

 • resurser
 • css
 • markdown

Learn css

Bra länk.